• Masho no Otoko wo Mezashimasu - Глава 150 – Обстановка в четвёртом классе параллели.